Uit de Volkskrant vrijdag 7 mei 2004, © Joost Pollmann
 
 

De Amstel als achterdoek

'Amsterdam ruikt naar een hond die net uit de gracht is gekropen. Hier proef je ook iets waterigs, maar er zit meer stof in en iets dikkigs van olie.' Hier, dat is natuurlijk Rotterdam, de eeuwige tegenpool van Amsterdam. Beide steden vormen het decor in het beeldverhaal Retour, waarin een jongeman in een kaki regenjas heen weer treint tussen hoofdstad en havenstad.
 

Witte Wartena, de tekenaar, laat de lezer in nuchter registrerende tekeningen meegenieten met alles wat de jongeman ziet: bomen, zebrapaden, bruggen, moderne en traditionele gebouwen. Infrastructuur. Maar de lezer moet meer doen dan plaatjes kijken. Hij moet ook luisteren. De uitspraak over de stad die ruikt naar natte hond of stoffig water is namelijk afkomstig van een Amsterdamse vrouw die in Rotterdam is gestorven: haar woorden begeleiden als voice-over de treinreis van de jongeman, die de urn met haar as terugbrengt naar haar geboortestad. Zo zakelijk als de beelden van Witte Wartena zijn, zo melancholiek is de tekst die Hans Kloos erbij heeft geschreven.
De middenpagina's van het boekje zijn zwart en markeren zowel de dood van de vrouw als het keerpunt in de treinreis. Retour is oorspronkelijk een animatiefilm en in die film duurt het zwarte keerpunt vrij lang, wat schrijnend werkt. De lezer mag deze zwarte bladzijden

--

Uit het nieuwsarchief van StripSter.nl © StripSter.nl
 
 

30-04-04

Onlangs verscheen Retour, een samenwerking tussen schrijver Hans Kloos en tekenaar Witte Wartena. Het verhaal wekt in eerste instantie de indruk een beeldverhaal te zijn in de trant van Bommel of Eric de Noorman, waarbij de illustraties de ene helft van de pagina vullen en de tekst de andere helft. Lezing leert echter dat het om twee verschillende verhalen gaat, die echter qua thema wel overeenkomsten vertonen en op die manier met elkaar verbonden zijn. Een interessant boekje, dat voor zo'n 12 euro (incl. verzendkosten) te bestellen is bij auteur Hans Kloos. Kijk daarvoor, en voor een voorproefje, op de Retour-pagina op zijn website.

--

uit de BBK Krant 15 mei 2004, © Ad Breedveld.


En uitgever Witte Wartena geeft zijn eigen strips uit. We kregen de primeur van RETOUR, een poging tot uitwisseling tussen Amsterdam en Rotterdam als boekje en als filmje. Bel voor informatie witte@wartena.com, 020-4869396

--

Radio rijnmond 10 juni 2004 16.20 uur , © Chris Vemer.


Chris Vemer loopt zamen met de makers een gedeelte van de route uit het boekje.

--

COM

PRES

1 september 2004, © Compres 15
VAKBLAD VOOR MANAGERS IN DE GRAFISHE EN INFORM ATIEBRANCHE

Van twee walletjes rasteren.

Nieuw raster bij Raddraaier